De voornaamste taak van een bewindvoerder is het voeren van het financieel beheer van een persoon.
Hieronder vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

– Het openen van een aparte beheerrekening
– Zorgdragen dat alle inkomsten op de beheerrekening binnenkomen
– Maken budgetplan (overzicht inkomsten en uitgaven)
– Betalen vaste lasten (huur, energie, water, ziektekosten en telefoon) en leefgeld
– Verwerken van alle financiĆ«le post
– Betalen “losse” rekeningen
– Invullen belastingaangifte (box 1) en aanvragen heffingskortingen
– Aanvragen huur-en zorgtoeslag via de Belastingdienst
– Aanvragen bijzondere bijstand
– Aanvragen kwijtschelding van belastingen/heffingen
– Inventariseren van schulden
– Begeleiden naar schuldhulpverleningsorganisatie/ WSNP
– Treffen van betalingsregelingen
– Het indienen van nota’s bij de ziektekostenverzekering
– Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter