Wanneer iemand als gevolg van een geestelijke of verstandelijke beperking, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaak niet langer in staat is om zelf de financiën te regelen, kan het beheer worden overgedragen aan een professionele bewindvoerder zoals Eswee inkomensbeheer.

Bij beschermingsbewind wordt de volledige bevoegdheid inzake de financiën overgenomen, waardoor ook belastingzaken, kwijtschelding en dergelijke geregeld worden.

Beschermingsbewind wordt uitgevoerd op basis van het familierecht. Voor het instellen van een bewind is uitspraak van de kantonrechter nodig. De rechtbank houdt toezicht op het uitvoeren van de werkzaamheden en controleert jaarlijks de rekening en verantwoording.